PROČ JSEM TU JEŠTĚ POTŘEBNÝ?
Snímek obrazovky 2020-12-03 v 15.49.17.p

Otázka, která se vnucuje lidem úměrně jejich klesající samostatnosti a společenskému uplatnění. Jaká je role seniora ve společnosti? Neklesá jeho význam s věkem? Jak se vyrovnat s klesající výkonností i pohyblivostí?

Citlivé, a pro mnoho seniorů aktuální téma rozebírá, klade si otázky a hledá na ně uspokojivé odpovědi vedoucí ven z beznaděje a k pozitivnímu postoji k sobě i našemu okolí.

Hlavní body přednášky

 • Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé otázky v našem životě

 • Vztah mluvení a naslouchání

 • Co o nás říká naše okolí 

 • Jak soudíme na naši potřebnost a jak ji vidí naše okolí

 • Poslání člověka

 • Co je dobrý příklad

 • Smysl života, jeho hledání a plnění

 • Laskavost a neuroplasticita mozku

 • Hledání přátel a naše úloha v životě 

LEKTOR
IMG_9945.jpg

ZDENĚK SVOBODA

Spoluzakladatel a odborný ředitel Nadačního fondu Lepší senior

 • Instagram
 • Facebook
MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ?

Linda Burešová

prednasky@lepsisenior.cz

Tel.: +420 602 753 673